.

.

.

.

Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2013

Γνωρίζω την Τραπεζούντα παίζοντας puzzle: Φροντιστήριον Τραπεζούντος

ΟΔΗΓΙΕΣ
Στο puzzle ορίζουμε βαθμό δυσκολίας ανάμεσα στο 1 και τι 4 από τις επιλογἐς (options)
Για να μετακινήσουμε το κομμάτι που θέλουμε κλικάρουμε απλά μία φορά επάνω του και ξανακλικάρουμε στη θέση που θέλουμε να το εμφανίσουμε.post signature

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου