.

.

.

.

Κυριακή, 25 Αυγούστου 2013

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΧΑΛΑΔΕΣ ΤΗΣ ΣΑΝΤΑΣ. Ἡ κοσσοῦ κι ἀϊτέντς
Παιγνίδια Σάντας
Ευστάθιος Αθανασιάδης
Αρχείο Πόντου. Τόμος 11ος

1941

post signature

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου