.

.

.

.

Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013

Γνωρίζω την Τραπεζούντα παίζοντας puzzle: Οικία Θεοφύλακτου


ΟΔΗΓΙΕΣ
Στο puzzle ορίζουμε βαθμό δυσκολίας ανάμεσα στο 1 και τι 4 από τις επιλογἐς (options)
Για να μετακινήσουμε το κομμάτι που θέλουμε κλικάρουμε απλά μία φορά επάνω του και ξανακλικάρουμε στη θέση που θέλουμε να το εμφανίσουμε.


post signature

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου